Thursday, May 27, 2010

B.Ed Colleges in Assam,Universities,Guwahati

B.Ed Colleges in Assam

Bachelor of Education (B.Ed) Asom Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya, Lankeshwar, Guwahati-781014 Assam Graduation 1 year

Bachelor of Education (B.Ed) Assam University, PO No.63, Silchar-788001, Cachar Assam Graduation 1 year

Bachelor of Education (B.Ed) Baihata Chariali B.ED College, P.O, Baihata, Chariali, Kamrup Distt-781381 Assam Graduation 1 year

Bachelor of Education (B.Ed) Barpeta Bachelor of Training College, Barpeta-781301 Assam Eligibility -Graduation ,Course Duration-1 year

Bachelor of Education (B.Ed) Bihpuria Post Graduate Training College, P.O.Bijpuria, Lakhimpur distt-784176 Assam Eligibility -Graduation ,Course Duration-1 year

Bachelor of Education (B.Ed) Biswanath College of Education, P.O. Chariali, Sonitpur Distt.784176 Assam Eligibility -Graduation ,Course Duration-1 year

Bachelor of Education (B.Ed) Bongaigaon B.Ed College, Bongaigaon-783380 Assam Eligibility -Graduation ,Course Duration-1 year

Bachelor of Education (B.Ed) College of Education, Nagaon Distt-782001 Assam Eligibility -Graduation ,Course Duration-1 year

Bachelor of Education (B.Ed) College of Education, C/O Kamrup Academy, H.S.School, P.O.Chenikuthi, Guwahati-781003 Assam Eligibility -Graduation ,Course Duration-1 year

Bachelor of Education (B.Ed) College of Education, P.O.Tihu, Nalbari Distt.781371 Assam Eligibility -Graduation ,Course Duration-1 year

Bachelor of Education (B.Ed) College of Teacher Education, Jonaki Nagar, Golaghatt Distt.785621 Assam Eligibility -Graduation ,Course Duration-1 year

No comments:

Post a Comment